پژوهشگران چینی با ابزار آنلاین می توانند مرگ بیماران مبتلا به نارسایی کبد را پیش‌بینی کنند.

پژوهشگران چینی با ابزار آنلاین می توانند مرگ بیماران مبتلا به نارسایی کبد را پیش‌بینی کنند.