استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مطمئناً یکی از علل توجه به وجود شرکت‌های دانش بنیان؛ قضیه کرونا بود، گفت: ظرف مدت یک‌ماه در تولید مواد ضدعفونی کننده، کیت‌های تشخیص کرونا و تجهیزات پزشکی  در استان به برکت وجود همین شرکت‌های دانش بنیان خودکفا شدیم….

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مطمئناً یکی از علل توجه به وجود شرکت‌های دانش بنیان؛ قضیه کرونا بود، گفت: ظرف مدت یک‌ماه در تولید مواد ضدعفونی کننده، کیت‌های تشخیص کرونا و تجهیزات پزشکی  در استان به برکت وجود همین شرکت‌های دانش بنیان خودکفا شدیم.