مدیر روابط عمومی فولاد هرمزگان از کمکهای ارسالی فولاد هرمزگان به مناطق سیل زده شرق استان هرمزگان خبر داد.

مدیر روابط عمومی فولاد هرمزگان از کمکهای ارسالی فولاد هرمزگان به مناطق سیل زده شرق استان هرمزگان خبر داد.