مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: به علت کمبود واکسن کرونا روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده مصادف با سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه در این استان واکسیناسیون انجام نمی‌شود….

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: به علت کمبود واکسن کرونا روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده مصادف با سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه در این استان واکسیناسیون انجام نمی‌شود.