مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران گفت: تعداد بیماران تالاسمی ثبت شده در ایران حدود ۲۳ هزار نفر است و حدود ۱۵۰۰ بیمار نیز مبتلا به نوع داسی شکل این بیماری هستند….

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران گفت: تعداد بیماران تالاسمی ثبت شده در ایران حدود ۲۳ هزار نفر است و حدود ۱۵۰۰ بیمار نیز مبتلا به نوع داسی شکل این بیماری هستند.