کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «پیام شورانگیز انتخابات روشن بود، نمادی از مردم‌سالاری دینی برای تغییر وضعیت نابه‌سامانِ موجود از طریق صندوق‌های رای. پیروز، مردم بودند که نشان دادند رئیس‌جمهوری خداباور می‌خ…

کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «پیام شورانگیز انتخابات روشن بود، نمادی از مردم‌سالاری دینی برای تغییر وضعیت نابه‌سامانِ موجود از طریق صندوق‌های رای. پیروز، مردم بودند که نشان دادند رئیس‌جمهوری خداباور می‌خواهند، تاب سستی ندارند و پیام انتخاب‌شان مهر پایانی بر نجات‌بخشی غرب بود.»