سرمربی تیم تراکتور تبریز کناره گیری خود از سمتش را اعلام کرد.

سرمربی تیم تراکتور تبریز کناره گیری خود از سمتش را اعلام کرد.