از دست دادن جام این فصل لیگ برتر که امید بسیاری به تکرار دوباره اش توسط آبی پوشان بود تا یک دبل قهرمانی بدست آید، در چند هفته مانده به پایان فصل با شکست حیاتی در دربی تبدیل به یاس و ناامیدی شد….

از دست دادن جام این فصل لیگ برتر که امید بسیاری به تکرار دوباره اش توسط آبی پوشان بود تا یک دبل قهرمانی بدست آید، در چند هفته مانده به پایان فصل با شکست حیاتی در دربی تبدیل به یاس و ناامیدی شد.