با حضور استاندار خراسان شمالی کلنگ پروژه تولید الکل اتانول شرکت پاک شیمی اترک شیروان با ظرفیت ۵۰ هزار لیتر در روز و سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال به زمین زده شد. …

با حضور استاندار خراسان شمالی کلنگ پروژه تولید الکل اتانول شرکت پاک شیمی اترک شیروان با ظرفیت ۵۰ هزار لیتر در روز و سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال به زمین زده شد.