کلنگ زنی ۵ مدرسه خیر ساز در شهریار
کلنگ زنی ۵ مدرسه خیر ساز در شهریار
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستانهای استان تهران ازبرگزاری آیین کلنگ زنی پنج مدرسه خیرساز و مشارکتی در یکی از پرتراکم ترین مناطق آموزش و پرورش کشور و شهرستانهای استان تهران ،شهرستان شهریار خبر داد.

به گزارش شهریاریها ،مجید پیروزان مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستانهای استان تهران اظهار کرد: در این طرح هر کس به هراندازه‌ای که می‌تواند در مدرسه سازی سهیم می‌شود با ساخت مدرسه مسیر توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز و بهسازی آنها را هموارتر و دسترسی به این اهداف را آسان‌تر می کند.

او افزود: مدرسه محلی امن برای بالا بردن علم و دانش است که می توان از آن استفاده کرد و باعث پیشرفت جامعه شد و مدرسه سازی یک امر خداپسندانه که باعث ترویج هر چه بیشتر علم می شود و ساخت مدرسه یکی از امورات بسیار ارزشمند در جامعه است و فعالیت خیرین باعث می‌شود تا افراد بسیاری برای انجام امور خیر ترغیب و تشویق شوند.

او با اشاره به اینکه ساخت مدرسه یک کار خدا پسندانه است عنوان کرد: همه شهروندان باید خود را در برابر تأمین فضاهای آموزشی مسئول بدانند و اگر خیری بخواهد کاری خداپسندانه انجام دهد، به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم ترین نیاز امروز جامعه ما ساخت مدرسه است.

 

  • نویسنده : خبرنگار: نوریه احمدی