رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری کلاهبرداری حرفه ای که با ارائه رسیدهای جعلی اپلیکیشن های بانکی ۳۰ میلیارد ریال از ۱۵ مال باخته کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری کلاهبرداری حرفه ای که با ارائه رسیدهای جعلی اپلیکیشن های بانکی ۳۰ میلیارد ریال از ۱۵ مال باخته کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.