پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از کشف پرونده کلاهبرداری با حربه فروش وام ازدواج خبر داد و از هموطنان خواست قبل از هرگونه پرداختی یا ارائه مدارک شناسایی، از صحت وجود وام مطلع شوند….

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از کشف پرونده کلاهبرداری با حربه فروش وام ازدواج خبر داد و از هموطنان خواست قبل از هرگونه پرداختی یا ارائه مدارک شناسایی، از صحت وجود وام مطلع شوند.