کلاس‌های درس دانشگاه سوره در هفته آینده به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کلاس‌های درس دانشگاه سوره در هفته آینده به صورت مجازی برگزار می‌شود.