معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: کلاس‌اولی‌ها حداقل هفته‌ای یک بار در ساعاتی که مدرسه مشخص می‌کند در مناطق مختلف در مدرسه حضور خواهند داشت …

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: کلاس‌اولی‌ها حداقل هفته‌ای یک بار در ساعاتی که مدرسه مشخص می‌کند در مناطق مختلف در مدرسه حضور خواهند داشت