اقتصادنیوز: 3 دانشگاه دیگر تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از مجازی شدن کلاس‌های خود در هفته آتی خبر دادند.

اقتصادنیوز: 3 دانشگاه دیگر تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از مجازی شدن کلاس‌های خود در هفته آتی خبر دادند.