اقتصادنیوز: کلاس‌های دانشگاه تبریز در کلیه مقاطع در هفته اول مهر مجازی شد.

اقتصادنیوز: کلاس‌های دانشگاه تبریز در کلیه مقاطع در هفته اول مهر مجازی شد.