وزیر میراث فرهنگی: بزرگترین ‌منکر، بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. نظام بن‌بست ندارد. بر خلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینو وار نظام منجر نمی‌شود. تحولات اجتماعی را درک کنیم و برای آ…

وزیر میراث فرهنگی: بزرگترین ‌منکر، بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. نظام بن‌بست ندارد. بر خلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینو وار نظام منجر نمی‌شود. تحولات اجتماعی را درک کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.