در ادامه مجازی شدن کلاس های برخی از دانشگاه ها، دانشگاه الزهرا هم در اطلاعیه‌ای از مجازی شدن کلاس‌های درس و جلسات دفاع پایان‌نامه‌ خود از دوم تا هفتم مهر ماه خبر داد….

در ادامه مجازی شدن کلاس های برخی از دانشگاه ها، دانشگاه الزهرا هم در اطلاعیه‌ای از مجازی شدن کلاس‌های درس و جلسات دفاع پایان‌نامه‌ خود از دوم تا هفتم مهر ماه خبر داد.