همه کلاس‌های دانشگاه علامه طباطبائی تا ۷ مهر به صورت مجازی برگزار می شود.

همه کلاس‌های دانشگاه علامه طباطبائی تا ۷ مهر به صورت مجازی برگزار می شود.