اقتصادنیوز: حجم معاملات در عملیات بازار باز در هفته نخست تیر ماه برابر با 59 هزار و 870 میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی آمار هفتگی این بازار نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در هفته های اخیر روندی نزولی داشته و اکنون در کمترین سطح خود در بازه شش ما…

اقتصادنیوز: حجم معاملات در عملیات بازار باز در هفته نخست تیر ماه برابر با 59 هزار و 870 میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی آمار هفتگی این بازار نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در هفته های اخیر روندی نزولی داشته و اکنون در کمترین سطح خود در بازه شش ماهه قرار گرفته است.