سقف افزایش اجاره‌بها در تهران طبق اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، برای امسال هم، همچون سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد؛ نرخی که برای مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد اعلام شد….

سقف افزایش اجاره‌بها در تهران طبق اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، برای امسال هم، همچون سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد؛ نرخی که برای مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد اعلام شد.