کفشهای کتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند
کفشهای کتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند

شرکت آدیداس قصد دارد کتانی های فناورانه خود را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد تا در میکرو گرانش آزمایش شوند. شهریایها به نقل از ایندپندنت، شرکت آدیداس قصد دارد کتانی خود را به فضا بفرستد. این شرکت طی پروژه ای با همکاری ایستگاه فضایی بین المللی نوآوری و عملکرد محصولات خود را درمیکروگرانش می سنجد. در همین راستا خدمه ایستگاه فضایی بین المللی کتانی های فناورانه را آزمایش می کنند.  شرکت مذکور تصمیم دارد  کتانی های […]

شرکت آدیداس قصد دارد کتانی های فناورانه خود را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد تا در میکرو گرانش آزمایش شوند.

شهریایها به نقل از ایندپندنت، شرکت آدیداس قصد دارد کتانی خود را به فضا بفرستد.

این شرکت طی پروژه ای با همکاری ایستگاه فضایی بین المللی نوآوری و عملکرد محصولات خود را درمیکروگرانش می سنجد. در همین راستا خدمه ایستگاه فضایی بین المللی کتانی های فناورانه را آزمایش می کنند.

 شرکت مذکور تصمیم دارد  کتانی های مجهز به فناوری Boost  را همراه محموله آتی به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کند.  آزمایش های این فناوری در ۲۰۲۰ آغاز می شود.

 البته آدیداس قبلا هم با این ایستگاه همکاری کرده است.این شرکت در اوایل سال جاری میلادی محمولهCRS-۱۸ اسپیس ایکس توپ های فوتبالی را به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کرد.