مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: سعید آذری مدیر کار بلدی است و من خوش‌بین هستم که پنجره فولاد باز شود.

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: سعید آذری مدیر کار بلدی است و من خوش‌بین هستم که پنجره فولاد باز شود.