در ۱۶ کشور جهان هنوز هیچ موردی از ابتلا به کرونا ثبت نشده و مردم این کشور‌ها فعلا از این ویروس در امان مانده‌اند.

در ۱۶ کشور جهان هنوز هیچ موردی از ابتلا به کرونا ثبت نشده و مردم این کشور‌ها فعلا از این ویروس در امان مانده‌اند.