برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و کشورهای همکار نشان می‌دهد که می‌توان با کاهش اثرات تخریبی سیلاب و طوفان‌های مرگبار برای تامین منابع آب برای مناطق استفاده کرد….

برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و کشورهای همکار نشان می‌دهد که می‌توان با کاهش اثرات تخریبی سیلاب و طوفان‌های مرگبار برای تامین منابع آب برای مناطق استفاده کرد.