پلیس الیگودرز از کشف 3 تن ماهی غیربهداشتی در این شهر خبر داد.

پلیس الیگودرز از کشف 3 تن ماهی غیربهداشتی در این شهر خبر داد.