کشف ۲۶ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در بهارستان
کشف ۲۶ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در بهارستان

شهریاریها : واحد نورمحمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان بهارستان با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی در شهر صالحیه از کشف ۲۶ کیلو و ۹۲۵ گرم ماده مخدر شیشه از مخفیگاه متهمان خبر داد. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان بیان کرد: به دنبال دریافت اخبار و اطلاعاتی از سوی مأموران مرکز عملیات مبارزه با […]

مخدرشهریاریها : واحد نورمحمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان بهارستان با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی در شهر صالحیه از کشف ۲۶ کیلو و ۹۲۵ گرم ماده مخدر شیشه از مخفیگاه متهمان خبر داد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان بیان کرد: به دنبال دریافت اخبار و اطلاعاتی از سوی مأموران مرکز عملیات مبارزه با مواد مخدر این شهرستان مبنی بر اینکه فردی در زمینه تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در محدوده شهرهای گلستان و صالحیه بهارستان فعالیت گسترده‌ای دارد؛ رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ابتدای تحقیقات پلیس، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت و پس از شناسایی متهمان در عملیاتی وِیژه از سوی پلیس، بازرسی از مخفیگاه متهمان در منطقه صالحیه بهارستان آغاز شد.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مأموران انتظامی موفق شدند مقدار ۲۶ کیلو و ۹۲۶ گرم شیشه کشف کرده و سه قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان در پایان متذکر شد: متهمان پس از تشکیل پرونده و اعتراف به جرائم خود به مرجع قضائی معرفی شدند.