کشف 2 کیلوگرم شیشه در شهرستان ملارد
کشف 2 کیلوگرم شیشه در شهرستان ملارد

شهریاریها : فرمانده انتظامی شهرستان ملارد غرب استان تهران از دستگیری باند سه نفره توزیع مواد روان گردان و کشف دو کیلوگرم شیشیه با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد. سرهنگ”برزو همتی”گفت:با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی از فعالیت یک باند سه نفره توزیع شیشه در منزلی در مارلیک شهرستان ملارد،بلافاصله پلیس […]

مخدرشهریاریها : فرمانده انتظامی شهرستان ملارد غرب استان تهران از دستگیری باند سه نفره توزیع مواد روان گردان و کشف دو کیلوگرم شیشیه با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد.
سرهنگ”برزو همتی”گفت:با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی از فعالیت یک باند سه نفره توزیع شیشه در منزلی در مارلیک شهرستان ملارد،بلافاصله پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملارد با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا،بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ برزو همتی در ادامه گفت:با شناسایی محل اختفا و فعالیت متهمان،طی عملیاتی پلیسی،سه قاچاقچی و توزیع کننده شیشه در محل فعالیتشان در مارلیک دستگیر شدند.
سرهنگ همتی گفت:در بازرسی از منزل قاچاقچیان دو کیلوگرم شیشه کشف و متهمان به همراه پرونده و مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.