رکنا، فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۴۰۰ کیلو تریاک که در قالب محموله خیار سبز توسط یک باند قاچاق در حال عبور از هرمزگان بود، خبر داد.

رکنا، فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۴۰۰ کیلو تریاک که در قالب محموله خیار سبز توسط یک باند قاچاق در حال عبور از هرمزگان بود، خبر داد.