جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۴۴ قاچاقچی و کشف بیش از ۹۰۰ هزار قلم انواع لوازم قاچاق، از جمله لوازم پزشکی، در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های قاچاق شده را ۳۶۲ میلیارد ریال اعلام کرده اند….

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۴۴ قاچاقچی و کشف بیش از ۹۰۰ هزار قلم انواع لوازم قاچاق، از جمله لوازم پزشکی، در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های قاچاق شده را ۳۶۲ میلیارد ریال اعلام کرده اند.