رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابوراز کشف ۳۴ هزارو ۷۰۰لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابوراز کشف ۳۴ هزارو ۷۰۰لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.