رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان ضبط خودرو و مالخران اموال سرقتی خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند. …

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان ضبط خودرو و مالخران اموال سرقتی خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند.