کشف یک حلقه مار دو سر سمی از قاچاقچیان
کشف یک حلقه مار دو سر سمی از قاچاقچیان

شهریاریها :  محمدرضا درخشان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کنارک اظهار داشت این مار دوسر که از نوع افعی است و با توجه به اینکه امکان رها سازی این مارها در طبیعت وجود ندارد، برای نگهداری در یکی از باغ وحش‌های استان به زاهدان منتقل شد. این مسئول افزود: این مار افعی دو سر […]

13920329000792_PhotoAشهریاریها :  محمدرضا درخشان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کنارک اظهار داشت این مار دوسر که از نوع افعی است و با توجه به اینکه امکان رها سازی این مارها در طبیعت وجود ندارد، برای نگهداری در یکی از باغ وحش‌های استان به زاهدان منتقل شد.

این مسئول افزود: این مار افعی دو سر به همراه شش حلقه مار سمی دیگر از نوع کبری قرار بود به شهرهای مرکزی انتقال داده شوند.

وی عنوان کرد: هوشیاری ماموران این اداره باعث شد سودجویانی که قصد داشتند این مارهای سمی را به طور قاچاق وارد کشور کنند به دام بیفتند.

درخشان‌مهر با اشاره به اینکه محموله موردنظر از پاکستان وارد شهرستان بندری کنارک شده بود از همکاری نیروی انتظامی شهرستان برای دستگیری قاچاقچیان تشکر کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کنارک از مسئولان خواست تا باغ وحشی را برای نگهداری حیوانات وحشی که از قاچاقچیان پاکستانی کشف می‌شود در این شهرستان احداث کنند.