فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان رستم، محموله قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان رستم، محموله قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال کشف شد.