یک مزرعه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در پاکدشت کشف و جمع آوری شد.

یک مزرعه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در پاکدشت کشف و جمع آوری شد.