رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان مطلع شدند فردی تعداد زیادی لاستیک خارجی خودرو را در منزل اش نگهداری می‌کند که وارد عمل شدند….

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان مطلع شدند فردی تعداد زیادی لاستیک خارجی خودرو را در منزل اش نگهداری می‌کند که وارد عمل شدند.