به گفته دانشمندان، این حشره نوعی شکارچی است و به گونه‌ای منقرض شده مربوط می‌شود.
The post کشف حشره‌ای عجیب و منقرض شده که به مدت 100 میلیون سال در یک کهربا گیر کرده است appeared first on دیجیاتو.

به گفته دانشمندان، این حشره نوعی شکارچی است و به گونه‌ای منقرض شده مربوط می‌شود.

The post کشف حشره‌ای عجیب و منقرض شده که به مدت 100 میلیون سال در یک کهربا گیر کرده است appeared first on دیجیاتو.