حوادث رکنا: رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش‌نشانان هنگام مهار و خاموش کردن آتش یک منزل مسکونی در اهواز با پیکر بی‌جان جوان ۲۰ ساله روبه رو شدند….

حوادث رکنا: رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش‌نشانان هنگام مهار و خاموش کردن آتش یک منزل مسکونی در اهواز با پیکر بی‌جان جوان ۲۰ ساله روبه رو شدند.