رییس کل دادگسترى گلستان از کشف جسد یک زن در مناطق صعب العبور کوهستانى شهرستان کردکوى خبر داد.

رییس کل دادگسترى گلستان از کشف جسد یک زن در مناطق صعب العبور کوهستانى شهرستان کردکوى خبر داد.