رئیس سازمان صمت گیلان از کشف بیش از ۲۰ تن روغن احتکار شده در شهرستان رشت خبر داد.

رئیس سازمان صمت گیلان از کشف بیش از ۲۰ تن روغن احتکار شده در شهرستان رشت خبر داد.