فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۱ هزار و ۳۳۶ لیتر روغن موتور در شهرستان الیگودرز خبر داد.

فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۱ هزار و ۳۳۶ لیتر روغن موتور در شهرستان الیگودرز خبر داد.