طی روز گذشته اکیپ‌های بازرسی و کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان در بازدیدهای ادواری همراه با اعضای قرارگاه شهید امانی از یک فروشگاه ۶۵۰ کیلوگرم مرغ و آلایش تازه تاریخ منقضی و غیر بهداشتی ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند….

طی روز گذشته اکیپ‌های بازرسی و کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان در بازدیدهای ادواری همراه با اعضای قرارگاه شهید امانی از یک فروشگاه ۶۵۰ کیلوگرم مرغ و آلایش تازه تاریخ منقضی و غیر بهداشتی ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.