‌ فرمانده مرزبانی کشور از موفقیت مرزبانان در کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر و همچنین داروهای خارجی در مرزهای دریایی جنوب شرق کشور خبر داد.

‌ فرمانده مرزبانی کشور از موفقیت مرزبانان در کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر و همچنین داروهای خارجی در مرزهای دریایی جنوب شرق کشور خبر داد.