فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: چهار انبار احتکار و نگهداری کالا و یک محموله دام قاچاق توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان کشف و ضبط شدند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: چهار انبار احتکار و نگهداری کالا و یک محموله دام قاچاق توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان کشف و ضبط شدند.