رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گشت تعزیرات در روز شنبه در شهرستان‌های اطراف تهران موفق شد احتکار سه هزار تن برنج، دو هزار تن شکر و ۱۰۰ تن روغن را کشف کند….

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گشت تعزیرات در روز شنبه در شهرستان‌های اطراف تهران موفق شد احتکار سه هزار تن برنج، دو هزار تن شکر و ۱۰۰ تن روغن را کشف کند.