مأموران پلیس ارومیه در بازرسی از منزل یک کارمند متخلف بیمارستان، ۴۶ آمپول کمیاب برای درمان بیماری کووید ۱۹ به نام‌های رمدسیویر و اکتمرا را کشف و ضبط کردند….

مأموران پلیس ارومیه در بازرسی از منزل یک کارمند متخلف بیمارستان، ۴۶ آمپول کمیاب برای درمان بیماری کووید ۱۹ به نام‌های رمدسیویر و اکتمرا را کشف و ضبط کردند.