منابع عراقی از کشته شدن شماری از سرکردگان مهم گروه تروریستی داعش در استان نینوا واقع در شمال عراق خبر دادند.

منابع عراقی از کشته شدن شماری از سرکردگان مهم گروه تروریستی داعش در استان نینوا واقع در شمال عراق خبر دادند.