نیرو‌های دولت سومالی در یک عملیات امنیتی ۱۸ نفر از اعضای گروه تروریستی «الشباب» را به قتل رساندند.

نیرو‌های دولت سومالی در یک عملیات امنیتی ۱۸ نفر از اعضای گروه تروریستی «الشباب» را به قتل رساندند.