دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، جنگنده‌های وابسته به نیروی هوایی روسیه مواضع داعش در بادیه سوریه را در هم کوبیدند و مشخصا صحرای السخنه و تدمر در شرق حمص و صحرای دیرالزور را هدف گرفتند….

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، جنگنده‌های وابسته به نیروی هوایی روسیه مواضع داعش در بادیه سوریه را در هم کوبیدند و مشخصا صحرای السخنه و تدمر در شرق حمص و صحرای دیرالزور را هدف گرفتند.