گردان‌های القسام از کشته شدن ۱۰ تن از سربازان صهیونیست در شرق شهر خان یونس خبر دادند.

گردان‌های القسام از کشته شدن ۱۰ تن از سربازان صهیونیست در شرق شهر خان یونس خبر دادند.